Distriktets årsmöte 2017 22 augusti 2017 – 1 januari 2021

11 medlemmar från Arvika, Sunne, Säffle och Karlstad deltog. Som gäst medverkade Siv Jivesand. Hon berättade mycket personligt om sitt engagemang för de asylsökande i Glava och fick stor respons med frågor och kommentarer.