Amnesty Västerbotten

Västerbottens Distrikt består formellt av två grupper i Umeå som samarbetar aktivt med Juristgruppen i Umeå.

Distriktet brukar ha två stormöten per år och tiden däremellan har distriksstyrelsen det fortlöpande ansvaret för verksamheten. Distriktsstyrelsen har bland annat ansvar för att samordna aktiviteter och ge stöd till grupperna.

Varje år anordnas grundutbildningar om Amnesty och mänskliga rättigheter för både medlemmar och icke-medlemmar. Varmt välkomna att kontakta distriktsombudet för information om vår verksamhet och tidpunkt för kommande träffar!

Kontakt

vasterbotten@mail.amnesty.se